Definition 1
Sygdom som skyldes smitte med den gramnegative bakterie Yersinia pestis
Forekommer i to (tre) former
Bubonisk pest