Carcinoide svulster

Lavmalign svulst som kan metastasere Udgår fra neuroendokrine celletyper og har endokrin aktivitet Serotonin, histamin, andre gastrointestinale peptider og biogene aminer med kliniske effekter, som kan give mistanke om diagnosen Læs hele artiklen

Forbrændinger og varme

Forbrændinger opstår, når huden udsættes for en så høj temperatur, at den bliver beskadiget. Forbrændinger er en meget almindelig skade i hverdagen og kan have mange forskellige karakterer. Lette forbrændinger i solen samt skoldninger med varmt vand er typiske årsager til brandskader hos børn. Man skal være opmærksom på, at andre ting også kan...

Forbrændinger – Det skal du vide

En forbrænding eller skoldning af huden kan føre til infektion Alvorlige forbrændinger medfører tab af væske, som kan medføre shock Skoldning er forbrændinger som følge af fugtig varme som kogende vand eller damp Læs hele artiklen

Forbrændinger og brandsår

Ved en forbrænding forstår de fleste en skade på huden efter kontakt med ild eller varme. Det kaldes også brandsår. Forbrændinger forekommer også som følge af skade fra elektricitet, stråling og ætsende kemikalier. Man skelner mellem Læs hele artiklen

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), på dansk svært akut luftvejssyndrom Et influenzalignende sygdomsbillede med høj infeksiøsitet, sygelighed og en dødelighed på ca. 10 % Forårsaget af et i 2003 nyopdaget coronavirus Læs hele artiklen