Mæslinger har i perioder været forsvundet fra Danmark, men kan dukke op igen i større eller mindre omfang. Dette skyldes, at vaccinationstilslutningen gennem årene ikke har været helt så høj som ønskeligt. De, der bliver syge, vil typisk være unge og yngre voksne, der ikke er vaccineret – samt børn under vaccinationsalderen (15 måneder). Helt små børn (op til 4-6 måneder) er som regel beskyttet af antistoffer fra moderen.