Sygdommen kolera skyldes en bakterie, Vibrio cholerae, som inficerer tarmvæggen. Betændelsen der opstår her er voldsom og medfører en voldsom tynd diarre, der medfører en udtalt væskemangel hos patienten.