Kolera skyldes infektion med Vibrio cholerae. Smitte sker ved indtagelse af forurenet vand eller fødemidler. Der er de seneste år ikke anmeldt tilfælde af kolera importeret til Danmark. Der findes en oral vaccine, der er registreret til beskyttelse mod kolera.