HIV står for human (menneske) immundefekt virus. HIV stammer fra tilsvarende virus i aber, og er et såkaldt retrovirus.

“Retro” henviser til, at HIV – ligesom andre retrovirus typer – skal omdanne sit arvemateriale (fra RNA til DNA) før virus kan formere sig i kroppen.