HIV betyder Human immundefekt virus. Der findes to hovedtyper af HIV: HIV-1 og HIV-2. HIV-2 er mindst smitsom og findes primært i dele af Vestafrika. Derimod er HIV-1 mere smitsomt og har bredt sig til hele verden. HIV-1 kan opdeles i tre hovedgrupper: HIV-1 major (M), Outlier (O) og non-M, non-O (N).