En forbrænding eller skoldning af huden kan føre til infektion
Alvorlige forbrændinger medfører tab af væske, som kan medføre shock
Skoldning er forbrændinger som følge af fugtig varme som kogende vand eller damp