87 % af socialt udsatte ryger dagligt (1), det gælder 21 % i befolkningen generelt (2)
Andelen af storrygere er markant større blandt socialt udsatte – 52 % af dem ryger mere end 15 cigaretter om dagen, det gælder 11 % i hele befolkningen(1)