Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. 7300 mennesker i Danmark har Parkinson, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne.