Mug phone

Børn har en medfødt evne til at tilegne sig sprog, hvilket også gælder døve børn. For disse børn er det ikke hørelsen, men synet, der er vejen til spontan sprogtilegnelse.