Definition
Sygdom hos mennesker som skyldes ændring af prionprotein strukturen
Prion sygdomme blev tidligere kaldt spongiforme encephalopatier grundet hjernens lighed med en svamp