Sygedomme

Pest (Pestis)

Pest er en meget alvorlig sygdom. Den skyldes infektion med bakterien Yersinia pestis. Man forbinder mest sygdommen med den store epidemi, "Den sorte død", der dræbte omkring en tredjedel af Europas befolkning i slutningen af 1300-tallet. København havde ligeledes en stor epidemi i 1711, hvor også næsten en tredjedel af befolkningen døde. I dag...

Pest

Definition 1 Sygdom som skyldes smitte med den gramnegative bakterie Yersinia pestis Forekommer i to (tre) former Bubonisk pest Læs hele artiklen

Parkinsons sygdom (Paralysis agitans)

Parkinsons sygdom er karakteriseret ved langsomme bevægelser, stivhed i musklerne og rysten. Sygdommen kan ikke helbredes, men den kan effektivt holdes nede med medicin i mange år. Læs hele artiklen

Parkinsons sygdom

På Aleris-Hamlet kan neurologen stille diagnosen Parkinsons sygdom uden ventetid og opstarte den optimale medicinske behandling. Herefter bliver du henvist til et offentligt sygehus, hvor du skal gå til kontrol fremover. Læs hele artiklen

FAKTA OM PARKINSON

Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. 7300 mennesker i Danmark har Parkinson, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne. Læs hele artiklen

Mæslingesygdom

Mæslinger har i perioder været forsvundet fra Danmark, men kan dukke op igen i større eller mindre omfang. Dette skyldes, at vaccinationstilslutningen gennem årene ikke har været helt så høj som ønskeligt. De, der bliver syge, vil typisk være unge og yngre voksne, der ikke er vaccineret - samt børn under vaccinationsalderen (15 måneder)....

Derfor er mæslinger en farlig sygdom

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom og kan i yderste konsekvens give alvorlige skader eller føre til dødsfald, siger professor. Læs hele artiklen

Mæslinger

Mæslinger skyldes mæslingevirus (morbilli) og viser sig ved udslæt med feber. Sygdomsforløbet kan inddeles i to faser, den indledende fase (prodromalfasen) og udslætfasen. Læs hele artiklen

Nedsat muskelkraft

Dette afsnit beskriver For at forstå, hvad den nedsatte muskelkraft betyder for personer med muskelsvind, er det godt at kende de normale forhold. Læs hele artiklen

Muskelsvind (muskeldystrofi)

Muskelsvind er i den lægelige definition en gruppe arvelige muskelsygdomme, hvor muskelvævet gradvist bliver erstattet af bindevæv (”arvæv”). Betegnelsen muskelsvind bliver af andre brugt mere bredt som en betegnelse for alle sygdomme i muskler og nerver, der medfører svind af muskulaturen. I Danmark er der omkring 2500 mennesker med muskelsvind, der går under den snævre,...

HUSK OGSÅ...