Sygedomme

Svulster på binyrerne forårsager forhøjet blodtryk

Dansk-engelsk forskning viser, at forhøjet blodtryk kan forårsages af mutationer i ’cellepumper’, som overstimulerer kroppens hormonproduktion. Læs hele artiklen

Svulster på hjernehinden

Meningeomer er bindevævsknuder udgået fra hjernehinden. Svulsterne vokser indad og skubber hjernen foran sig. Da svulsterne er vokset meget langsomt tilvænnes hjernen forskydningerne. På et tidspunkt bliver det dog for meget og der kommer hævelse af hjernen og symptomudviklingen kan accelerere. Langt størstedelen af svulster på hjernehinden er godartede svulster. Læs hele artiklen

Carcinoide svulster

Lavmalign svulst som kan metastasere Udgår fra neuroendokrine celletyper og har endokrin aktivitet Serotonin, histamin, andre gastrointestinale peptider og biogene aminer med kliniske effekter, som kan give mistanke om diagnosen Læs hele artiklen

Forbrændinger og varme

Forbrændinger opstår, når huden udsættes for en så høj temperatur, at den bliver beskadiget. Forbrændinger er en meget almindelig skade i hverdagen og kan have mange forskellige karakterer. Lette forbrændinger i solen samt skoldninger med varmt vand er typiske årsager til brandskader hos børn. Man skal være opmærksom på, at andre ting også kan...

Forbrændinger – Det skal du vide

En forbrænding eller skoldning af huden kan føre til infektion Alvorlige forbrændinger medfører tab af væske, som kan medføre shock Skoldning er forbrændinger som følge af fugtig varme som kogende vand eller damp Læs hele artiklen

Forbrændinger og brandsår

Ved en forbrænding forstår de fleste en skade på huden efter kontakt med ild eller varme. Det kaldes også brandsår. Forbrændinger forekommer også som følge af skade fra elektricitet, stråling og ætsende kemikalier. Man skelner mellem Læs hele artiklen

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), på dansk svært akut luftvejssyndrom Et influenzalignende sygdomsbillede med høj infeksiøsitet, sygelighed og en dødelighed på ca. 10 % Forårsaget af et i 2003 nyopdaget coronavirus Læs hele artiklen

Hvad er SARS

SARS er en tilstand hvor bl.a. atypisk lungebetændelse (ofte i svær grad) og andre symptomer indgår, ofte uden at årsagen til symptomerne kendes. Læs hele artiklen

Fakta om SARS

SARS er en virusinfektion i luftvejene, der i perioden marts-juni 2003 ramte Sydøstasien. Navnet SARS er en forkortelse af det engelske udtryk ’Severe Acute Respiratory Syndrome’, som betyder ’svær akut luftvejs-syndrom’. Læs hele artiklen

Den sorte død blev nedkæmpet med lovgivning

En stærk statsmagt er helt central for bekæmpelsen af store epidemier. Det viser historien om udbredelsen af den sorte død i middelalderen, og den lære kan vi overføre på nutidens influenzaepidemier, mener historiker. Læs hele artiklen

HUSK OGSÅ...